Het belang van een goede hygiëne bij het voorkomen van antimicrobiële resistentie

Met de uitbraak van COVID-19 zijn we allemaal erg gewend geraakt aan handenwassen om verspreiding van de ziekte te voorkomen. Maar hoe belangrijk is een goede hygiëne met betrekking tot antimicrobiële resistentie?

Uit onderzoek blijkt dat MRSA in 1-3% van de algemene bevolking aanwezig is. Dit neemt echter sterk toe bij dierenartsen, met een prevalentie van maar liefst 18% in sommige onderzoeken. Dit komt omdat dierenartsen dagelijks in nauw contact staan met veel dieren, met verschillende microbiële populaties. Daardoor kunnen dierenartsen gemakkelijk dragers worden van resistente organismen.

Het is algemeen bekend dat een goede hygiëne het aantal infecties in de menselijke geneeskunde vermindert en het is aangetoond dat het wassen van de handen tussen besmettelijke MRSA-gevallen bij paarden een beschermend effect heeft. Daarom is het van cruciaal belang dat dezelfde goede praktijken die we in de menselijke omgeving zien, zoals handen wassen en goede hygiëne, ook in de veterinaire praktijk worden toegepast. Gebruik handschoenen, vooral bij het toedienen van antimicrobiële stoffen, was de handen op belangrijke punten, ook voor en na het contact met de patiënt, en stimuleer eigenaren om een goede hygiëne toe te passen, vooral bij besmette dieren. Door de verspreiding van bacteriën tot een minimum te beperken, verminderen we ook de kans op de verspreiding van resistentiegenen en voorkomen we de verspreiding ervan.

Dit is een kleine stap, maar het kan een grote bijdrage leveren aan het behoud van de doeltreffendheid van antimicrobiële stoffen én aan een goede gezondheid van mens en dier.

Bronnen & Leestips:

goede hygiëne